Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Webman kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikessa toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen. Webman toimittaa ohjelmistoja ja palveluja julkisille sekä yksityisille asiakkaille Euroopassa. Yrityksen pääkonttori on Myrskylässä ja yritykseen sovelletaan EU yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään yrityksessä korkealla tasolla. Tietosuojaa valvoo yrityksen tietosuojavastaava.

Laajuus ja hyväksyminen

Webman tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen kaikkiin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Palvelukuvaus ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat tarvittaessa tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin asiakkaan osalta. Tietosuojaseloste kuvaa Webmanin suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun Webman on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Webmanin asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Webman on henkilötietojen käsittelijä. Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojasi käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme mahdollisuuksiasi työnhakijana. Älä käytä Webmanin sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy Webman tietosuojaselostetta ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

Kenen tietoja käsittelemme

Webman käsittelee yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, mahdollisten uusien asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä. Tätä kuvaava seloste löytyy rekisterinpitäjä -luvusta. Webman käsittelee myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy henkilötietojen käsittelijä -luvusta.

Webman rekisterinpitäjänä

Webman toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, työnhakijana, palvelun loppukäyttäjänä tai mahdollisena asiakkaana.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Ylläolevasta huolimatta voit silti saada Webmanilta hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia. Sinulla on kaikki EU yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedostoisi tai pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin. Lähetä näitä koskevat pyyntösi info@webman osoitteeseen.

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä asia. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Webman palvelukuvaus liitteineen määrittää tietosuojan tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen menetelmät palvelua käyttäville asiakkaillemme. Toimintamme kannalta oleellisimmat tavoiteltavat ohjestandardit ovat ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI. Webman säilyttää henkilötietojasi ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen sinun ja Webmanin välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

Webman henkilötietojen käsittelijänä

Webman palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Webman henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Webmanin välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Webman noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

Alihankkijat ja tietojen vienti

Webman palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Webman henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Webmanin välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Webman noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja. Webman voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tähän liittyen Webman voi viedä sinun tai asiakkaidensa tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Webman solmii tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Mikäli alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi Privacy Shield tai EU mallisopimuslausekkeiden avulla. Webman palvelua koskevat tarkemmat alihankkijaehdot, jotka ovat nähtävillä palvelukuvauksessa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa. Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 23. elokuuta 2019

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä info@webman.fi sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Webman Oy, Tehtaankuja 2A, 07600 Myrskylä, Finland. Pyyntösi ja valituksesi käsitellään aina luottamuksellisina ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.